TERMENI SI CONDITII (T&C) DE UTILIZARE A WEBSITE-UL

 

VĂ INVITĂM SĂ CITIȚI CU ATENȚIE ACEȘTI TERMENI ȘI CONDIȚII (T&C) ÎNAINTE DE UTILIZAREA WEBSITE-ULUI.

VA RUGĂM, DE ASEMENEA, SĂ CITIȚI ȘI POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE ȘI POLITICA DE COOKIES.

DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU TERMENII ȘI CONDIȚIILE EXPUSE IN PREZENTUL DOCUMENT VĂ RUGĂM SĂ ÎNCETAȚI UTILIZAREA WEBSITE-ULUI.

 

Limitarea răspunderii

Întreg conținutul acestui Website este oferit în forma în care se află, fără să beneficiați de nicio garanție, explicită sau implicită, cu privire la funcționarea acestuia.

Utilizarea acestui Website se realizează prin asumarea de către Utilizatori în totalitate a riscului ce decurge din această utilizare, fără ca Operatorul, angajații sau colaboratorii acestuia sau orice persoană implicată în realizarea, întreținerea, dezvoltarea sau oferirea Website-ului să fie răspunzător pentru daune directe sau indirecte, de orice natură, ce ar rezulta în legătură cu utilizarea acestui website.

Operatorul și persoanele enumerate anterior nu sunt responsabile pentru nicio daună cauzată de viruși sau alte programe informatice care ar putea să vă afecteze computerul sau alte dispozitive eletronice în urma accesării sau utilizării Website-ului ori descărcării oricărui material, informație, text, imagine video sau audio de pe Website.

 

1. Definiții

Operator – Acest website este deținut și operat de societatea Compa S.A. persoană juridică română, cu sediul în Sibiu, str. Henri Coandă, nr. 8, Jud. Sibiu, România, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J32/129/1991, având CUI RO 788767.

Document (T&C) – Termenii și condițiile expuse în prezentul document.

Website – website-ul www.arsenalresidence.ro.

Website-urile poate conține legături (link-uri) sau trimiteri către alte website-uri/pagini web pentru utilizarea cărora se vor aplica termini și condiții de utilizare specificați pe website-urile/ paginile respective, Operatorul nefiind răspunzător și neasumându-și nicio obligație pentru conținutul respectivelor website-uri.

Utilizator – orice persoană care utilizează acest Website sau care utilizează Serviciile oferite prin intermediul Website-ului.

Conținut – orice informație aflată pe Website sau disponibilă în Serviciu care poate fi vizualizată sau accesată de Utilizator prin intermediul unui echipament electronic.

Serviciu – posibilitatea unui Utilizator de a comunica sau transmite, solicitări privind obținerea de date, informații sau oferte în scopul achiziționării unui imobil în cadrul complexului imobiliar Arsenal Residence.

 

2. Dispoziții generale

Website-ul www.arsenalresidence.ro este administrat de către Operator, direct, sau de către colaboratori în numele și pentru Operator.

www.arsenalresidence.ro reprezintă un website de prezentare și promovare a ansamblurilor rezidentiale Arsenal Residence si de facilitare a accesului la informații privind disponiblitatea si posibilitățile de achizitionare a unui imobil în respectivele ansambluri rezidențiale;

Informațiile prezentate au caracter informativ, condițiile exacte (inclusiv pret) si specificațiile imobilelor fiind stabilite în mod direct cu reprezentanții Operatorului.

Afișarea apartamentelor disponibile, precum și a informațiilor privind suprafața, caracteristicile construcției, prețul acestora sau alte elemente corespunzătoare reprezintă o propunere adresată unor persoane nedeterminate, iar nu o ofertă de a încheia un contract. Prin afișarea acestor elemente, Operatorul nu își exprimă intenția de a se obliga în cazul în care acceptați această propunere.

Operatorul își rezervă dreptul de a actualiza, modifica sau înlocui orice parte din acesti Termeni și Condiții prin publicarea unei alte versiuni a documentului.

 

3. Descrierea serviciilor

Utilizatorul are posibilitatea de a solicita informatii sau oferte prin intermediul formularului de contact sau la adresa de email: sales@arsenal-residence.ro. Utilizatorul care trimite solicitare are obligația de a furniza informații complete și corecte.

Dupa transmiterea solicitării, Utilizatorul va fi contactat de un reprezentant al Operatorului, în vederea confirmării primirii solicitării și stabilirii condițiilor de colaborare.

Nu sunt premise solicitări care conțin mesaje care încalcă prevederile legale sau bunele moravuri prin conținut, prezentare vizuală sau scop urmărit, precum și transmiterea oricăror mesaje cu conținut discriminatoriu.

Nu sunt premise solicitări cu conținut ilegal, imoral sau care nu au legătură cu tematica website-ului.

 

4. Datele cu caracter personal

Datele cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct și cele colectate ca urmare a utilizării Website-ului fac obiectul prelucrării de către Operator și de către reprezentanții Operatorului.

Puteți afla mai multe informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal în secțiunea Politica de confidențialitate.

 

5. Reguli de utilizare a website-ului

Utilizatorul poate utiliza website-ul exclusiv în scopul vizualizării și informării cu privire la ofertele prezentate și/sau în vederea solicitării privind obținerea de date, informații sau oferte în scopul achiziționării unui imobil.

Utilizatorul poate descărca și tipării conținut de pe acest website doar pentru uz personal, cu condiția de a se conforma cu prevederile referitoare la dreptul de autor (copyright) și drepturile de proprietate intelectuală din prezentele T&C.

Este interzisă accesarea Website-ului ori utilizarea Serviciilor într-un mod de natură a avaria, dezactiva, supraîncărca, bloca sau deteriora vreun server, rețele conectate la vreun server sau alt echipament electronic utilizat în legătură cu Website-ului.

Operatorul își rezervă dreptul de a restricționa temporar/permanent accesul la website/servicii în cazul în care consideră că acțiunile Utilizatorului încalcă dispozițiile prezentului document și sunt de natură să producă un prejudiciu sau în scopul menținerii siguranței și integrității serverelor/ implementarea măsurilor tehnice.

 

6. Conținutul website-ului

Website-ul și tot ceea ce cuprinde acesta, incluzând, dar nelimitându-se la texte, imagini, date, cataloage, fișiere audio/ video, logo-uri – generic numite conținut) sunt proprietatea exclusivă a Operatorului sau a altor terți care dețin drepturile de proprietate intelectuală asupra acestora.

Website-ul și conținutul sunt protejate de către Legea nr. 8/1996 privind drepturile de autor și drepturile conexe, Legea nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice și Legea nr. 129/1992 privind desenele și modelele industriale.

În lipsa unui acord scris prealabil din partea Operatorului, orice copiere, distribuire, publicare, afișare, alterare, modificare, reproducere, acordare de licență de folosire, creare de opere derivate, transferare, vânzare sau includerea oricărui conținut în orice alt context decât cel orginial intenționat de Operator va fi considerată o încălcarea a Termenilor și Condițiilor, precum și a drepturilor de care beneficiază titularii drepturilor de proprietate intelectuală asupra Conținutului.

 

7. Legislația aplicabilă

Prezentul Document este guvernat de legea română în vigoare. Orice diferent sau dezacord se va soluționa pe cale amiabilă, iar dacă rezolvarea pe care amiabilă nu va fi posibilă, disputa va fi soluționată de instanțele judecătorești competente din România.

Actualizare: ianuarie 2021